31. mar, 2017

31/3/2017

Vi har delat in klassen i flera mindre grupper som har olika idéer om hur vi skall nå vårat slutgiltliga mål, men vi har ändå ett bra utbyte av idéer mellan grupperna.