24. apr, 2017

Konstruktion

Vi bygger fordonen av mindstorm, en slags tekniklego. 

Vi har två olika fordon. Båda fordonen har en ram av lego. Tidigare så har vi testat att använda en petflaska tillsammans med en propeller, kopparstänger som ram, träbotten och pappbotten.